Systemy
szyte na miarę

  • Potrzebujesz system przetwarzający lub/i wyświetlający dane dostępny w internecie.
  • Potrzebujesz prostą czy zaawansowaną stronę internetową?
  • Potrzebujesz przetwarzać dane na inny format i przesyłać je do swojego kontrahenta?
  • Potrzebujesz synchronizować/aktualizować dane w swoim systemie;/stronie na podstawie źródeł zewnętrzych?
Prosta strona internetowa

Jedna lub kilka stron z grafiką i treścią - bez formularzy, logowania itp. elementów. Ale może być w kilku językach.

Serwis internetowy

Złożona strona internetowa to m.in. automatyczne wyświetlanie i wyszukiwanie treści, formularze, logowanie użytkowników itp.

Zarządzanie danymi

Dedykowany program dostosowany do indywidualnych potrzeb służący do gromadzenia, agregowanie, przetwarzania i udostępniania danych.