Przykładowe realizacje

Hurtowania danych
Automatyzacja procesów:
  • pobierania danych z różnych źródeł i formatów
  • gromadzenia, systematyzowania, ujednolicania
  • agregowania na potrzeby udostępniania i analiz
Zmiana formatów danych

Odpowiedzią, wynikiem zapytania, może być plik z danymi w wybranym dla odbiorcy formacie lub bezpośrednio strumień danych.

Stosowane technologie:

PHP 8.1
PostgreSQL
MySQL
Redis
zarzadzanie danymi
Zarządzanie danymi np. o zamówieniach, kontaktach, rozliczeniach

Aplikacja zbudowana na indywidualne potrzeby. Możliwe jest pobieranie danych automatycznie z innych systemów lub od dostawców, ręcznie uzupełnianie, automatycznie cykliczne przetwarzanie i agregowanie. Moduły analityczno księgowe umożliwiają tworzenie zestawień, wydruków i powiadomień. Możliwa jest automatyczna komunikacja z zasobami zewnętrznymi (bazy danych, api, mailing ...)

Projekt graficzny:

Kompozycja własna oparta na standardzie biblioteki Bootstrap.

Zastosowane technologie:

HTML 5
CSS 3
JavaSript
jQ jQuery
PHP 8.1
sf Symfony
PostgreSQL
Popularnie zwane API

Udostępnienie danych w postaci usystematyzowanych zapytań.
Można ograniczyć dostęp poprzez autentykację zadającego pytanie jak również miejsce (w internecie), z którego to pytanie jest możliwe do zadania.

Opowiedzią (wynikiem) zapytania może być plik z danymi w wybranym dla odbiorcy formacie lub bezpośrednio strumień danych.

Stosowane technologie:

PHP 8.1
strona internetowa
www.algin.pl

Wyświetlanie treści realizawane jest przez autorski framework. Rozpoznawane są adresy do wyświetlania poszczególnych stron oraz języki.

Treść strony została przygotowana na stałe i pobierana jest ze sformatowanych plików. Ich aktualizacji dokonuje informatyk bezpośrednio na serwerze.

Projekt graficzny:

Dostarczony przez klienta.

Zastosowane technologie:

HTML 5
CSS 3
JavaSript
jQ jQuery
PHP 8.1
serwis internetowy
www.fudoshin-aikido.pl

Wyświetlanie treści realizawane jest przez autorski framework. Rozpoznawane są adresy do wyświetlania poszczególnych stron oraz języki.

Treść strony oraz wszystkie dodatkowe informacje (w tym grafiniki) zapisane są w bazie danych. Ich wyświetlanie w odpowiednich miejscach, kolejności i we właściwym czasie sterowane zapisane jest w mechanizmach streujących. Aktualizacji treści może dokonywać dowolna osoba z nadanymi uprawnieniami poprzez panel administracyjny dostosowany do serwisu.

Projekt graficzny:

Dostarczony przez klienta.

Zastosowane technologie:

HTML 5
CSS 3
JavaSript
jQ jQuery
PHP 8.1
PostgreSQL